Právě se nacházíte: BEZPEČNOST PRÁCE / Bezpečnostní značení

Povinnosti k jejich používání a umísťování jsou stanoveny v právních předpisech.

Například

Označit únikové východy a nainstalovat bezpečnostní tabulky je povinností. Mimo jiné to také ukládá nařízení vlády č. 101/2005 ze dne 26. ledna 2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Tabulky dělíme na

 ▪  nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění
    bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů
 ▪  nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění
    bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Bezpečnostní značky, bezpečnostní značení představují jedno z efektivních sdělení určitého příkazu, zákazu nebo informace.

Poskytneme

 ▪  značky zákazu
 ▪  značky výstrahy
 ▪  značky příkazu
 ▪  informativní značky pro označení únikových cest, nouzových východů, míst první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci
 ▪  informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty