Právě se nacházíte: POŽÁRNÍ OCHRANA / Dokumentace PO

Povinnost zpracování dokumentace požární ochrany stanoví § 15 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 27 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Poskytneme

 ▪  odborné zavedení dokumentace v oboru požární ochrany

Zpracujeme dokumentaci

 ▪  dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí
 ▪  posouzení požárního nebezpečí
 ▪  stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 ▪  požární řád
 ▪  požární poplachové směrnice
 ▪  požární evakuační plán
 ▪  dokumentaci zdolávání požárů
 ▪  řád ohlašovny požárů
 ▪  dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 ▪  požární kniha
 ▪  další dokumenty, které stanovují zajištění požární bezpečnosti (např. směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek, doklady o provozuschopnosti nouzového osvětlení, požárních dveří apod.)

Uvedené činnosti provádí osoba odborně způsobilá podle § 11 odst. 1 zák. č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Dále poskytneme činnosti na úseku PO

 ▪  odborné zastoupení při jednání s orgány státního požárního dozoru
 ▪  smluvní periodickou činnost na úseku PO
 ▪  jednorázovou činnost na úseku PO
 ▪  konzultační a poradenskou činnost na úseku PO
 ▪  značení věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení, únikových cest, pracovišť, hlavních uzávěrů