Právě se nacházíte: BEZPEČNOST PRÁCE / Dokumentace BOZP

Povinnost zpracování dokumentace BOZP stanoví platná legislativa.

Poskytneme

 ▪  odborné zavedení dokumentace v oboru BOZP

Zpracujeme dokumentaci

 ▪  kategorizace prací (návrh na zařazení do kategorií)
 ▪  zdravotní způsobilost zaměstnanců
 ▪  seznam pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 ▪  osnovy školení pracovníků včetně vedoucích
 ▪  dokumentaci k pracovním úrazům
 ▪  místní provozní bezpečnostní předpisy, bezpečnostní pokyny atd.
 ▪  roční prověrky bezpečnosti práce
 ▪  vyhledání rizik včetně stanovení opatření
 ▪  další dokumenty, které stanovují zajištění BOZP

Uvedené činnosti provádí osoba odborně způsobilá z hlediska BOZP.

Dále poskytneme činnosti z hlediska BOZP

 ▪  odborné zastoupení při jednání s kontrolními orgány na úseku BOZP
 ▪  smluvní periodickou činnost na úseku BOZP
 ▪  jednorázovou činnost na úseku BOZP
 ▪  konzultační a poradenskou činnost na úseku BOZP
 ▪  pravidelné kontroly pracovišť, pracovního prostředí, pracovních podmínek, strojů a zařízení z hlediska BOZP
 ▪  šetření pracovních úrazů, přijímání opatření z pracovních úrazů a metodickou pomoc při jejich odškodnění
 ▪  roční prověrky bezpečnosti práce včetně sledování platnosti termínů kontrol a revizí vyhrazených technických zařízení
 ▪  značení pracovišť bezpečnostním značením