Skala Luděk - netfirmy.czBezpečnost práce, BOZP - netfirmy.cz

Právě se nacházíte: O nás

O nás

Naše firma byla založena v září 1995. Svoji působnost započala odbornou činností na úseku požární ochrany, převážně zpracováním dokumentací, školeními a odbornými přípravami na úseku PO pro naše smluvní partnery. Vzhledem k požadavkům těchto partnerů jsme postupně v letech 1996 - 1998 činnost rozšířili o kontroly (revize) přenosných hasicích přístrojů a hydrantů a komplexní činnost na úseku BOZP. V současné době poskytujeme tyto služby pro více než 150 firem.

V roce 2004 jsme začali poskytovat služby v oblasti kominictví a dnes jsme největší firmou v regionu. Svou kapacitou si můžeme dovolit nabízet služby v této oblasti nejen fyzickým osobám, které mají od 1.1.2011 povinnost provádět kontroly a čištění spalinových cest v souladu s NV 91/2010 Sb., ale firmám zabývajícím se správou bytového fondu a subjektům, vzniklým při odkoupení bytových domů. Poskytujeme komplexní činnost dle požadavků legislativy.

V roce 2005 jsme naši činnost rozšířili o služby v oblasti spisové služby. Poskytováním služeb v této oblasti se zabýváme jako jediná firma v regionu.

Širokým sortimentem poskytovaných služeb zaručujeme našim obchodním partnerům jistotu odborného plnění povinností vyplývající z mnohdy složité a často novelizované legislativy platné v ČR, tyto zastupujeme před kontrolními orgány a smluvně garantujeme naši odbornou činnost.