Právě se nacházíte: OSTATNÍ SLUŽBY / Spisová služba

Dokumentace spisové služby
Bezpečnostní dokumentace spisoven
Skartační řízení

Dokumentace spisové služby

Naše firma zpracovává pod dohledem Státního okresního archívu v Ústí nad Orlicí následující dokumentaci spisové služby:

 ▪  Spisový řád
 ▪  Spisový a skartační plán
 ▪  Kancelářský řád
 ▪  Přílohy spisového řádu

Výše uvedenou dokumentaci předáváme včetně vyjádření Státního okresního archívu v Ústí nad Orlicí. Tímto garantujeme, že dokumentace je zpracována v souladu s požadavky legislativy platné v ČR.

Bezpečnostní dokumentace spisoven

Naše firma zpracovává pod dohledem Státního okresního archívu v Ústí nad Orlicí následující bezpečnostní dokumentaci spisoven:

 ▪  Bezpečnostní posouzení objektu
 ▪  Technická dokumentace
 ▪  Pravidla pro výkon služby
 ▪  Plán obrany objektu
 ▪  Provozní plán objektu
 ▪  Havarijní plán objetu
 ▪  Přílohy bezpečnostní dokumentace

Výše uvedenou dokumentaci předáváme včetně vyjádření Státního okresního archívu v Ústí nad Orlicí. Tímto garantujeme, že dokumentace je zpracována v souladu s požadavky legislativy platné v ČR.

Skartační řízení

Provádíme skartační řízení pro potřeby orgánů statní správy a samosprávy, právních subjektů a podnikajících fyzických osob včetně řízení se Státním okresním archívem v Ústí nad Orlicí.