Právě se nacházíte: OSTATNÍ SLUŽBY / Plynařství

Nabídka činnosti na úseku vyhrazených plynových zařízení

Revize, zkoušky, montáže a opravy zařízení pro rozvod plynů

 ▪  Domovní plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí
 ▪  Materiál: ocel, měď, PE

 ▪  Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí
 ▪  Materiál: ocel, měď, PE

Revize zařízení, zkoušky, montáže a opravy pro spotřebu spalováním

 ▪  Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
 ▪  Kotle a průmyslová zařízení s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
 ▪  Pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva


Kontroly plynových zařízení 1x / rok, dle vyhl. 85 / 78 Sb. včetně vypravování zprávy.

Odborné prohlídky kotelen 1x / rok, dle vyhl. 91 / 93 Sb. včetně vypracování zprávy.

Vypracování a aktualizace "Místních provozních řádů", dle vyhl. 91 / 93 Sb.

Školení obsluhy plynových zařízení, včetně vydání "Osvědčení".