Právě se nacházíte: POŽÁRNÍ OCHRANA / Školení PO

Povinnost provádět školení a odbornou přípravu zaměstnanců o požární ochraně stanoví § 16 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 23, 24, 25, 26 a 36 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Vypracujeme

 ▪  tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců
 ▪  tematický plán a časový rozvrh pro odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek
 ▪  tematický plán a časový rozvrh pro odbornou přípravu preventistů požární ochrany
 ▪  zkušební testy k ověření znalostí školených osob
 ▪  osvědčení o úspěšném absolvování školení

Poskytneme

 ▪  školení zaměstnanců dle tematických plánů a časových rozvrhů
 ▪  školení vedoucích zaměstnanců dle tematických plánů a časových rozvrhů
   odbornou přípravu požárních preventivních hlídek dle tematických plánů a časových rozvrhů
   odbornou přípravu preventistů požární ochrany dle tematických plánů a časových rozvrhů