Právě se nacházíte: POŽÁRNÍ OCHRANA / Hasící přístroje a hydranty

Povinnost obstarávat a zabezpečovat věcné prostředky a bezpečnostní zařízení v potřebném množství, druzích a udržovat je v provozuschopném stavu stanoví § 5 a § 17 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytneme

 ▪  odbornou dodávku, montáž a servis
 ▪  prohlášení o shodě
 ▪  stanovíme potřebný počet, druh a rozmístění přenosných hasicích přístrojů
 ▪  provedeme pravidelné kontroly hasicích přístrojů
 ▪  provedeme pravidelné kontroly vnitřních i vnějších hydrantů (vnitřní a vnější odběrní místa)
 ▪  vystavíme doklad o provedené kontrole hasicích přístrojů
 ▪  vystavíme doklad o kontrole provozuschopnosti vnitřních a vnějších hydrantů