Právě se nacházíte: KOMINICTVÍ / Hydraulická komínová fréza

Hydraulická komínová fréza

Skala servis s.r.o.

Frézování komínů

Frézování, rozšiřování komínového průduchu, kde jsou odváděny spaliny od spotřebičů např.: krbová kamna, kotle, atd…Frézování průduchů se provadí většinou při rekonstrukci komína, při změně spotřebiče, který vyžaduje větší, šiřší průměr komína, jako příprava na vložkování.

Účel zařízení:

Komínová fréza je zařízení určené k rozšiřování vertikálních komínových průduchů, větracích šachet apod. Minimální průměr potřebný pro použití frézy je 100mm. Maximální odfrézovaný rozměr průduchu je cca 300mm. V případě použití vyfrézovaného komína pro odtah spalin musí být tento průduch opatřen odpovídající komínovou vložkou!

Hydraulický pohon

Výhodou hydraulického pohonu je vysoká síla při nižších otáčkách, snižování prašnosti. Jedná se o benzínový agregát, tedy nezávislost na el. energii apod. Hydraulická fréza váží cca 80kg což umožnuje jednoduchou manipulovatelnost.

Skala servis s.r.o.

Frézování komínů

Speciální frézovací ocelové řetízky při rotaci obrušují vnitřní stěny komína a postupně zvětšují stávající průduch. Hydraulická komínová fréza je schopna frézovat většinu použitých materiálů starých komínů.

Jedná se hlavně o cihly, beton atd… Rychlost je přímo úměrná tvrdosti frézovaného materiálu. Řetízky se postupně obrušují a je třeba je v průběhu prací měnit. Systém řetízků a zavěšená frézovací hlava nám umožňuje zvětšovat také uhýbané komíny. Vzhledem k různorodosti (tvrdosti) použitých cihel ve starých komínech nejde zaručit, že po vyfrézování opticky „rovného“ komínu, bude tento možno opatřit pevnou komínovou vložkou- komínová fréza se může odklonit od osy směrem do měkčího materiálu.

▪ Průměrná rychlost frézování je cca 30-40 min./1 b.m.
▪ Průměrná spotřeba řetězů je cca 8-10 kg/komín
▪ Průměrná spotřeba benzínu je cca 15-20 l/komín