Právě se nacházíte: KOMINICTVÍ / Značení komínů

Značení komínů

ČSN 73 4201

Čl. 11.1.1 Dokončená spalinová cesta musí být označena identifikačním štítkem
Identifikační štítek musí obsahovat nejméně tyto informace:
 ▪  identifikaci výrobce systémového komína nebo komínových vložek
 ▪  označení výrobku podle ČSN EN 1443 (nebo podle příslušných norem výrobků)
 ▪  identifikace montážní firmy (jméno, adresa, telefon, IČ)
 ▪  datum instalace komínu

Identifikační štítek musí být označen trvale a nesmazatelně, např. v podobě vyryté kovové destičky, vylisované nebo potištěné plastové destičky, a musí být umístěn na trvale viditelném místě...

Čl. 11.1.2 U sdružených komínů vícepodlažních budov se označuje u komínových průduchů
trvanlivým způsobem na krycí desce komína

 ▪  podlaží ve kterém je na příslušný komínový průduch připojen spotřebič
 ▪  druh paliva, jehož spaliny jsou komínovým průduchem odváděny

Skala servis s.r.o.

Ze zkušeností našich zaměstnanců získaných při provádění kominických prací nejsou komíny starší 5 let značeny v souladu s ČSN 73 4201 ČL. 11.1.1 ani Čl. 11.1.2.

Značení komínů dle ČSN 73 4201 Čl. 11.1.1. provádí dodavatelé komínů (spalinové cesty). Vzhledem k tomu, že komíny našich objednavatelů jsou převážně starší výroby, naši objednavatelé neznají dodavatele komínů ani další informace potřebné pro značení dle výše uvedeného Čl., provádíme značení dle ČSN 73 4201 Čl. 11.1.2.

Značení komínu provádíme trvalým způsobem v podobě vyražené kovové (Al) destičky na krycí desce komína viz foto. V tomto konkrétním případě se jedná o napojení spotřebiče na plynná paliva ve 2. nadzemním podlaží.