Právě se nacházíte: KOMINICTVÍ / Kontroly a čištění

Kontroly a čištění spalinových cest

Objednávka služeb

NV č. 91/2010 Sb.

§ 1 odst. 1)
Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

§ 1 odst. 2)
Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených výše uvedeným nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich kontrole a čištění shledány závady.

§ 2 odst. 1)
Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Kontroly a čištění spalinových cest zajišťujeme na základě smlouvy o dílo a to od převzetí seznamu objektu, přes zajištění termínů s provozovatelem spalinové cesty (např. obyvatelem bytu), provedení veškerých prací dle smlouvy až po předání písemné dokumentace (např. Protokol o kontrole a čištění spalinové cesty).

Pro činnost kontrol spalinových cest vlastníme ŽL. Dále vlastníme ŽL v oboru kominictví, což je základní požadavek NV č. 91/2010 Sb. Pro kontroly spalinových cest.