Právě se nacházíte: KOMINICTVÍ / Pasporty komínů

Pasporty komínů

Vzhledem k tomu, že v jednotlivých objektech není zřejmé, které komíny (průduchy) jsou používány, jak jsou konstruovány a jaké spotřebiče jsou k nim připojeny, je nutné nejen pro kominické firmy ale i pojišťovny, kontrolní orgány na úseku PO atd. zajistit tyto informace. Z Pasportu komínů musí být pro kontrolní orgány patrné, které průduchy nejsou využívány a jsou uzavřeny a dle NV 91/2010 Sb. § 4, odst. 3 se na těchto neprovádí kontrola spalinové cesty.

K těmto potřebám slouží dokument PASPORT KOMÍNŮ.

Pasportizaci komínů v souladu s požadavky ČSN 73 4201 provádíme při první kontrole a čištění spalinové cesty, jelikož je nutný přístup ke spotřebiči pro získání informací o spotřebiči a jeho připojení ke komínu.

Pasporty komínů předáváme objednavateli v písemné i elektronické podobě na předem domluveném nosiči dat. Pro naše smluvní partnery provádíme aktualizace pasportů.

Vzhledem k tomu, že v jednotlivých objektech není zřejmé, které komíny (průduchy) jsou používány, jak jsou konstruovány a jaké spotřebiče jsou k nim připojeny, je nutné nejen pro kominické firmy ale i pojišťovny, kontrolní orgány na úseku PO atd. zajistit tyto informace. Z Pasportu komínů musí být pro kontrolní orgány patrné, které průduchy nejsou využívány a jsou uzavřeny a dle NV 91/2010 Sb. § 4, odst. 3 se na těchto neprovádí kontrola spalinové cesty.